Paano nakakatulong ang Sellercraft para ma-improve ang iyong online sales?

Napakahusay, real-time at maaasahang pag-sync ng mga products, contents, pricing, at stocks.

Ini-improve ang productivity ng iyong team sa pamamagitan ng pag-reduce ng inefficient workflows.

May Smart tools para makahanap ng opportunities para ma-increase ang iyong sales.

Agad na Sumali sa Pinakamalaking Marketplace sa Southeast Asia

2

Seamlessly na i-connect ang lahat ng iyong E-commerce stores sa Sellercraft, Supports TikTok, Lazada Shopee, Zalora, Shopify, WooCommerce, Magento at marami pang iba!

Makakuha ng automatic access sa future marketplaces
Lumalaking third-party warehouse integrations
Upcoming support para sa seller-operated logistics

Smarter Tools para ma-improve ang iyong Sales at maunahan ang iyong Competition

Magkaroon ng access sa ever-growing set of tools na makakatulong sa iyong sales.

I-track ang lahat ng competitor stores at SKUs.

Mag-create ng product bundles sa Sellercraft para ma-increase ang basket size ng orders.

Gamitin ang inventory forecasting feature para ma-manage ang restocking at maiwasan mawalan ng potential sales.

Ang Aming Simple at Straight-Forward na Pricing

Sellercraft OMS
Sellerwizard

Standard

1,200

/ month

✔ 3,000 orders per month

3 stores per marketplace

3.00 per additional order

₱1,200 per additional store per month

2 user accounts

Advanced

5,000

/ month

✔ 10,000 orders per month

5 stores per marketplace

₱3.00 per additional order

₱1,200 per additional store per month

6 user accounts

Power Merchant

Ask for Quotation

Para sa mga Power brands na nangangailangan ng higit sa:

✔ > 10,000 orders per month

✔ > 5 stores per marketplace

3.00 per additional order

₱1,200 per additional store per month

✔ > 6 user accounts

Lite

Free

✔ OPS Dashboard

✔ Finance Dashboard

✔ Sales Report

✔ Inventory Report

✔ Simple View

Advanced

Coming Soon

✔ OPS Dashboard

✔ Finance Dashboard

✔ Sales Report

✔ Inventory Report

✔ Advanced View

✔ Simple View

✔ Export Function

✔ Ai-Powered Suggestions

Get In Touch